Zápis do MŠ KvětniceZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KVĚTNICE PRO ROK 2021/2022


Předzápis do MŠ Květnice začíná 14. dubna 2021 pouze elektronicky.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít elektronického předzápisu: webu: www.elektronickypredzapis.cz.

Stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kvetnice.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.
Dokumenty ke stažení s detailními informacemi (Kritéria pro přijetí, postup pro přihlášení dítěte) naleznete zde.ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU

Důležité termíny

1. Možnost elektronického předzápisu od 14. dubna do 14. května 2021

2. Odevzdání dokumentů do MŠ nejpozději do 16. května 2021 (pozor, 16.5.2021 je neděle)

3. Nahlížení do spisu - pouze telefonicky - tel. 725 763 552 , 26.5.2021

4. Rozhodnutí o přijetí- nepřijetí dítěte na webu MŠ Květnice - 14.6.2021

5. Vydání rozhodnutí o nepřijetí - zasláno Českou poštou na adresu bydliště - 14.6.2021

Dokumenty k zápisu

1. Rodný list, stačí odeslat jeho prostou kopii

2. Doložení řádného očkování dítěte - čestné prohlášení (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba)

3. Doklad o trvalém bydlišti

4. Průkaz totožnosti zákonného zástupce

Pořadí kritérií pro posouzení přijetí dítěte

1. Dítě s trvalým pobytem v obci Květnice.

2. Rok věku dítěte

- Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 5 let a děti 6-leté s odkladem povinné školní docházky
- Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 4 let
- Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 3 let
- Děti, které dovrší k 31. 12. 2021 věku 3 let

3. Dítě s trvalým pobytem z jiné obce může být přijato na základě rozhodnutí o přijetí, a to pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna dětmi s trvalým pobytem v obci Květnice, tj. dětmi 6-letými, 5-letými, 4-letými a dětmi, které dovrší nejpozději k 31. 12. 2021 věku 3 let.

4. Dítě s trvalým pobytem v obci Úvaly, Křenice, Dobročovice, Zlatá

5. Rok věku dítěte

- Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 5 let a děti 6-leté s odkladem povinné školní docházky
- Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 4 let
- Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 3 let
- Děti, které dovrší k 31. 12. 2021 věku 3 let