Mateřská škola 
 Květnice
 

Náš svět je jako barevný květ, jako rozkvetlá louka, stačí přivonět...

Provoz Mateřské školy Květnice končí v pátek, 28.6.2024.

Přejeme krásný odpočinek o prázdninách a dětem hodně hezkých zážitků z letních dnů.

Kolektiv MŠ Květnice.

Školní rok 2023/24 je u konce....

Od září letošního roku již všichni využíváme ke komunikaci aplikaci NAŠE MŠ.

Používejte k omlouvání dětí, nemusíte již psát email paní hospodářce, ona omluvy řeší přes aplikaci.

Děkujeme vám.


Stanovení úplaty na školní rok 2023/2024


Informace o placení školného a stravného zde:  https://www.mskvetnice.cz/platby/


     Ředitelka Mateřské školy Květnice v souladu s §123 zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě §6, odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání pro období září 2023/srpen 2024

v měsíční výši 708,- Kč za celodenní vzdělávání.


     Stanovená částka úplaty za předškolní vzdělávání nepřevyšuje maximální možnou výši úplaty, stanovenou vyhláškou č.14/2005, (§6, odst.2). Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce na bankovní

účet č. 294992067/0300. Děti, které dovrší ke dni 31.8.2023 5 let a více, mají předškolní vzdělávání povinné a úplatu za předškolní vzdělávání nehradí. 

                                                                                                                          V Květnici 21.06.2023

                                                                                                                          Mgr. Ivana Huttová

                                                                                                                          ředitelka MŠ Květnice


Pro rodiče předškoláků ke konzultaci nástupu dětí do základní školy

V případě, že máte doma předškoláka a zvažujete jeho nástup do základní školy, chcete se informovat o zralosti a připravenosti vašeho dítěte, nebo uvažujete o odkladu školní docházky, Mateřská škola Květnice spadá pod toto pracoviště pro středočeský kraj ve Vršovicích.

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Jaselská 826, Kolín

Pracoviště Praha - východ - Sportovní 22, Praha 10, Vršovice

Adresa: Sportovní 846/22, 101 00 Praha Vršovice

Tel:    281 867 331
Mobil: 739673168

e-mail: prahavychod@pppsk.cz

Mgr. Lösserová  

Pracoviště bývá obvykle před blížícími se zápisy dost vytíženo, v případě vašeho zájmu se objednejte co nejdříve, abyste se dostali v nějakém brzkém termínu na řadu.