Mateřská škola 
 Květnice
 

Náš svět je jako barevný květ, jako rozkvetlá louka, stačí přivonět...

         Výsledky zápisu do MŠ Květnice             pro školní rok 2024/25

Vydání "Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte do MŠ"

úterý 28.5.2024 od 9,00 h. do 16,00h. (12,00h.-12,30h. pauza)

středa 29.5.2024 od 9,00 h. do 14,00h. (12,00h.-12,30h. pauza)

(osobní vyzvednutí v ředitelně MŠ Květnice,  popř. při uvedení Datové schránky bude rozhodnutí odesláno datovou schránkou)

Naše Mateřská škola Květnice zahájila již 4. rok provozu

Otevřeli jsme pro vás a pro vaše děti již 4. rokem. I v letošním školním roce jsme přijali všechny přihlášené děti z naší obce ve věku 3 let dovršených dle zákona do konce srpna 2023.  Snažíme se, abychom stále zlepšovali zázemí pro děti a pro rodiče. Snad se nám daří ke spokojenosti všech. Podařilo se nám získat finance na projekt " Přírodní zahrada", který bude v co nejbližší době zahájen. Zahrada dostane novou, smysluplnou energii a zároveň bude zapadat do okolního krásného prostředí, děti budou mít možnost vlastního volného pohybu a her v prostoru přizpůsobeném právě dětskému světu.

Čeká nás opět společné setkávání a děti mnoho podnětných zážitků v různých formách, snažíme se přizpůsobovat jejich  potřebám a zájmu , rádi přivítáme děti, které už nastoupily do škol a občas na nás, doufáme, rády vzpomenou.

Přejeme nám všem společně, ať nám naše školka vzkvétá a ať na ni děti i rodiče ještě dlouho s láskou vzpomínají. Budeme se snažit ze všech sil. Děkujeme všem za přízeň a podporu!

Kolektiv Mateřské školy Květnice

Od září letošního roku již všichni využíváme ke komunikaci aplikaci NAŠE MŠ.

Používejte k omlouvání dětí, nemusíte již psát email paní hospodářce, ona omluvy řeší přes aplikaci.

Děkujeme vám.


Stanovení úplaty na školní rok 2023/2024


Informace o placení školného a stravného zde:  https://www.mskvetnice.cz/platby/


     Ředitelka Mateřské školy Květnice v souladu s §123 zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě §6, odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání pro období září 2023/srpen 2024

v měsíční výši 708,- Kč za celodenní vzdělávání.


     Stanovená částka úplaty za předškolní vzdělávání nepřevyšuje maximální možnou výši úplaty, stanovenou vyhláškou č.14/2005, (§6, odst.2). Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce na bankovní

účet č. 294992067/0300. Děti, které dovrší ke dni 31.8.2023 5 let a více, mají předškolní vzdělávání povinné a úplatu za předškolní vzdělávání nehradí. 

                                                                                                                          V Květnici 21.06.2023

                                                                                                                          Mgr. Ivana Huttová

                                                                                                                          ředitelka MŠ Květnice


Pro rodiče předškoláků ke konzultaci nástupu dětí do základní školy

V případě, že máte doma předškoláka a zvažujete jeho nástup do základní školy, chcete se informovat o zralosti a připravenosti vašeho dítěte, nebo uvažujete o odkladu školní docházky, Mateřská škola Květnice spadá pod toto pracoviště pro středočeský kraj ve Vršovicích.

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Jaselská 826, Kolín

Pracoviště Praha - východ - Sportovní 22, Praha 10, Vršovice

Adresa: Sportovní 846/22, 101 00 Praha Vršovice

Tel:    281 867 331
Mobil: 739673168

e-mail: prahavychod@pppsk.cz

Mgr. Lösserová  

Pracoviště bývá obvykle před blížícími se zápisy dost vytíženo, v případě vašeho zájmu se objednejte co nejdříve, abyste se dostali v nějakém brzkém termínu na řadu.