Mateřská škola 
 Květnice
 

Náš svět je jako barevný květ, jako rozkvetlá louka, stačí přivonět...

Vážení a milí rodiče, učitelé.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za vaši dosavadní spolupráci.

Jsem si dobře vědoma, co se v posledním půl roce v naší školce odehrávalo a pro nás i pro

vás bylo velmi složité tuto situaci zvládnout. Prosím, pokuste se vnímat pozitivní věci více intenzivně a

potlačovat ty negativní.

Děkujeme vám všem za vyjádření vašich názorů a nápadů, které jste uvedli v dotazníkovém šetření

na přelomu května a června. Jsme upřímně rádi, že většině z vás záleží na vztazích a prostředí, ve

kterém vaše děti tráví čas. Ceníme si vašich postřehů, které nás mohou posunout dále. Jak

z dotazníku vyplynulo, někteří z vás jste dokonce ochotni školce pomoci, rádi vaši nabídku pro další spolupráci přijmeme.

Všem zaměstnancům školky děkuji touto cestou za práci, kterou jste v této nesnadné době a

v nekomfortním prostředí zvládli. Budeme se všichni snažit hledat nové způsoby komunikace.

Děkuji vám nejen za čas, ale i za podporu a povzbuzení. Přeji všem hodně sluníčka na dovolené, plné

pohody a klidu.

Těším se s vámi opět na shledanou.

Ivana Huttová

Po skončení zápisu pro rok 2024/25 nebylo vyzvednuto rozhodnutí o nepřijetí evidované pod registračním číslem 4612024

Školní rok 2023/24 je u konce....

Ke komunikaci mezi MŠ Květnice a rodiči používáme aplikaci NAŠE MŠ, kterou mají všichni stávající rodiče ve svých PC nebo mobilních telefonech.


Stanovení úplaty na školní rok 2024/25


Informace o placení školného a stravného zde:  https://www.mskvetnice.cz/platby/

Úplata pro školní rok 2024/2025 je stanovena v měsíční výši 1300,- Kč za celodenní vzdělávání.


Nově měsíční výši úplaty stanovuje zřizovatel a výpočet již není vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy, dle nového zákona.

     Stanovená částka úplaty za předškolní vzdělávání nepřevyšuje maximální možnou výši úplaty, stanovenou vyhláškou č.14/2005, (§6, odst.2). Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce na bankovní účet č. 294992067/0300. Děti, které dovrší ke dni 31.8.2024 5 let a více, mají předškolní vzdělávání povinné a úplatu za předškolní vzdělávání nehradí. 

                                                                                                                          V Květnici 20.6.2024

                                                                                                                          Mgr. Ivana Huttová

                                                                                                                          ředitelka MŠ Květnice


Pro rodiče předškoláků ke konzultaci nástupu dětí do základní školy

V případě, že máte doma předškoláka a zvažujete jeho nástup do základní školy, chcete se informovat o zralosti a připravenosti vašeho dítěte, nebo uvažujete o odkladu školní docházky, Mateřská škola Květnice spadá pod toto pracoviště pro středočeský kraj ve Vršovicích.

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Jaselská 826, Kolín

Pracoviště Praha - východ - Sportovní 22, Praha 10, Vršovice

Adresa: Sportovní 846/22, 101 00 Praha Vršovice

Tel:    281 867 331
Mobil: 739673168

e-mail: prahavychod@pppsk.cz

Mgr. Lösserová  

Pracoviště bývá obvykle před blížícími se zápisy dost vytíženo, v případě vašeho zájmu se objednejte co nejdříve, abyste se dostali v nějakém brzkém termínu na řadu.