Mateřská škola 
 Květnice
 

Náš svět je jako barevný květ, jako rozkvetlá louka, stačí přivonět...

Naše Mateřská škola Květnice zahájila již 4. rok provozu

Otevřeli jsme pro vás a pro vaše děti již 4. rokem. I v letošním školním roce jsme přijali všechny přihlášené děti z naší obce ve věku 3 let dovršených dle zákona do konce srpna 2023.  Snažíme se, abychom stále zlepšovali zázemí pro děti a pro rodiče. Snad se nám daří ke spokojenosti všech. Podařilo se nám získat finance na projekt " Přírodní zahrada", který bude v co nejbližší době zahájen. Zahrada dostane novou, smysluplnou energii a zároveň bude zapadat do okolního krásného prostředí, děti budou mít možnost vlastního volného pohybu a her v prostoru přizpůsobeném právě dětskému světu.

Čeká nás opět společné setkávání a děti mnoho podnětných zážitků v různých formách, snažíme se přizpůsobovat jejich  potřebám a zájmu , rádi přivítáme děti, které už nastoupily do škol a občas na nás, doufáme, rády vzpomenou.

Přejeme nám všem společně, ať nám naše školka vzkvétá a ať na ni děti i rodiče ještě dlouho s láskou vzpomínají. Budeme se snažit ze všech sil. Děkujeme všem za přízeň a podporu!

Kolektiv Mateřské školy Květnice

Potřeby pro děti 

Chtěli bychom vás  požádat, pokud je samozřejmě ve vašich možnostech, jestli byste mohli přinést pár základních věcí, bez kterých se děti ve školce neobejdou.


Máte na to dost času, v průběhu září bude úplně stačit, dle vašich možností.
Nejvíce potřebujeme pro děti tyto věci:
- papírové kapesníky ( 2 balení)
- vlhčené ubrousky ( 2 balení)
- papírové ubrousky k obědu 1x
- jednorázové papírové kelímky na pití ven ( 1-2 balení dle velikosti)
- tekuté mýdlo, nebo náplně do mýdla - 2x
- kuchyňské utěrky ( 2 balení)
- kapesníky v krabičce vytahovací ( 2 balení)
Pokud máte možnost přinést i kancelářské papíry na kreslení a kopírování, přivítáme, taktéž toaletní papír, kterého je velká spotřeba.


Děkujeme vám, v případě že byste neměli možnost přinést, samozřejmě chápeme situaci.

Od září 2023 dochází ke změně platby stravného, změnu najdete pod odkazem PLATBY .

Od září letošního roku budeme mít možnost vyzkoušet si novou aplikaci, která by nám všem měla usnadnit společnou komunikaci a jednodušší způsob omlouvání dětí.

Aplikace má název: NAŠE MŠ - škola blízká rodičům ( pro nás pracovně " Tučňák")

Do aplikace NAŠE MŠ , pomocí které budete moci omlouvat děti do jídelny i do tříd, sledovat jídelníček a aktuální dění u nás v MŠ Květnice, se budete moci přihlásit až s přihlašovacími údaji, které všichni po nástupu dítěte do MŠ obdržíte. Aplikace má více možných funkcí, které bychom rádi aktivovali, pokud se vám osvědčí a budete s ní spokojeni a nám všem usnadní komunikaci.

PO OBDRŽENÍ  PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ OD NÁS SI STÁHNĚTE APLIKACI DO SVÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ ČI PC.

Během měsíce září budeme testovat, zda se osvědčí a začneme ji naplno používat. 

Děkujeme za spolupráci při zlepšování vzájemné komunikace . Odkaz:  https://nasems.cz/


Stanovení úplaty na školní rok 2023/2024


Informace o placení školného a stravného zde:  https://www.mskvetnice.cz/platby/


     Ředitelka Mateřské školy Květnice v souladu s §123 zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě §6, odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání pro období září 2023/srpen 2024

v měsíční výši 708,- Kč za celodenní vzdělávání.


     Stanovená částka úplaty za předškolní vzdělávání nepřevyšuje maximální možnou výši úplaty, stanovenou vyhláškou č.14/2005, (§6, odst.2). Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce na bankovní

účet č. 294992067/0300. Děti, které dovrší ke dni 31.8.2023 5 let a více, mají předškolní vzdělávání povinné a úplatu za předškolní vzdělávání nehradí. 

                                                                                                                          V Květnici 21.06.2023

                                                                                                                          Mgr. Ivana Huttová

                                                                                                                          ředitelka MŠ Květnice


Pro rodiče předškoláků ke konzultaci nástupu dětí do základní školy

V případě, že máte doma předškoláka a zvažujete jeho nástup do základní školy, chcete se informovat o zralosti a připravenosti vašeho dítěte, nebo uvažujete o odkladu školní docházky, Mateřská škola Květnice spadá pod toto pracoviště pro středočeský kraj ve Vršovicích.

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Jaselská 826, Kolín

Pracoviště Praha - východ - Sportovní 22, Praha 10, Vršovice

Adresa: Sportovní 846/22, 101 00 Praha Vršovice

Tel:    281 867 331
Mobil: 739673168

e-mail: prahavychod@pppsk.cz

Mgr. Lösserová  

Pracoviště bývá obvykle před blížícími se zápisy dost vytíženo, v případě vašeho zájmu se objednejte co nejdříve, abyste se dostali v nějakém brzkém termínu na řadu.