Mateřská škola 
 Květnice
 

Náš svět je jako barevný květ, jako rozkvetlá louka, stačí přivonět...

Vážení rodiče a přátelé naší školky, 

vítáme Vás na našich stránkách.ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KVĚTNICE PRO ROK 2021/2022

Zápis do naší školy bude PRÁVĚ PROBÍHÁ formou předzápisu.

Bližší informace sledujte v záložce Aktuality.7/04/2021

Informace pro rodiče o otevření školky od 12. 4. 2021

Z nařízení Vlády České republiky bude mateřská škola otevřena od 12. 4. 2021 pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou. Podle posledních pokynů z MŠMT mohou být děti ve školce bez roušek, ale 2x týdně budou testovány.

Děti, které prodělaly Covid, se nemusí testovat 90 dní od pozitivního PCR testu. Potvrzení o výsledku testu (stačí např. v mobilu) je třeba prokázat škole, abychom ho mohli zanést do systému.

Test z profesionálního testovacího centra mimo školu platí z pohledu školy 48 hodin.

Ostatní děti zůstávají nadále doma s rodiči na OČR. Školné za dobu uzavření MŠ se neplatí, případné zálohy budou vráceny společně s přeplatky stravného.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.