Mateřská škola 
 Květnice
 

Náš svět je jako barevný květ, jako rozkvetlá louka, stačí přivonět...

Výsledky zápisu do Mateřské školy Květnice na školní rok 2023/24


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ KVĚTNICE SI VYZVEDNĚTE DNE
6.6.2023 OD 9.00 DO 16.00 HODIN.

Stanovení úplaty na školní rok

2022/2023


Ředitelka Mateřské školy Květnice v souladu s §123 zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě §6, odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání

pro období září 2022/srpen 2023

v měsíční výši

950,- Kč

za celodenní vzdělávání

Stanovená částka úplaty za předškolní vzdělávání nepřevyšuje maximální možnou výši úplaty stanovenou vyhláškou č.14/2005, (§6, odst.2).

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce na bankovní účet č. 294992067/0300. Děti, které dovrší ke dni 31.8.2022 5 let a více, mají předškolní vzdělávání povinné a úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

V Květnici 25.4.2022

Mgr.Ivana Huttová ředitelka MŠ Květnice

Pro rodiče předškoláků ke konzultaci nástupu dětí do základní školy

V případě, že máte doma předškoláka a zvažujete jeho nástup do základní školy, chcete se informovat o zralosti a připravenosti vašeho dítěte, nebo uvažujete o odkladu školní docházky, Mateřská škola Květnice spadá pod toto pracoviště pro středočeský kraj v Hloubětíně:

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Jaselská 826, Kolín

ZMĚNA!!!!!!

Pracoviště Praha - východ - Sportovní 22, Praha 10, Vršovice

Adresa: Sportovní 846/22, 101 00 Praha Vršovice

Tel:    281 867 331
Mobil: 739673168

e-mail: prahavychod@pppsk.cz

Mgr. Lösserová  - přítomna od poloviny ledna 2022

Pracoviště bývá obvykle před blížícími se zápisy dost vytíženo, v případě vašeho zájmu se objednejte co nejdříve, abyste se dostali v nějakém brzkém termínu na řadu.