Bavíme se společně.....

Zájmové kroužky ve druhém pololetí roku 2021/22 budou opět začínat 

28. února 2022

Kroužky budou probíhat pravidelně až do konce května 2022, výjimkou jsou pouze prázdninové dny.

Taneční kroužek In-dance , středa od 16.00 do 16.45 hodin. Vede lektorka Lucie Zavadilová, přihlašujte u paní ředitelky, email: reditelna@mskvetnice.cz

www.indance.cz