Bavíme se společně.....

Nabízené kroužky v naší mateřské škole pro první pololetí 2021/22

Všechny kroužky začínají v prvním říjnovém týdnu.

V letošním pololetí mají děti možnost navštěvovat  v prostorách MŠ Květnice kroužky:

  • PONDĚLÍ
14.45 - 15.30 h              LOGOHRÁTKY     ( 1.400,-Kč za pololetí, 12 lekcí)
15.00 - 15.45 h              ANGLIČTINA        ( 1.100,- Kč za pololetí, 12 lekcí)

  • STŘEDA
15.00 - 15.45 h              NAŠE DÍLNIČKA      ( pro starší děti z Modré a Zelené, cena 1.100,- Kč + 300,-Kč  materiál)
15.00 - 15.45 h              TVOŘIVÉ RUČIČKY ( pro mladší děti ze Žluté a Oranžové, cena 1.100,- Kč + 300 materiál)
16.00 - 16.45 h              IN DANCE taneční kroužek pro všechny, kdo mají rádi pohyb              ( 1.390,- Kč pololetí)


  • ČTVRTEK
16.00 - 16.45 h               KVĚTNICKÝ ZVONEČEK pro všechny, kdo rádi zpívají      ( cena 1.100,- Kč za pololetí)


A PRO DOSPĚLÉ MILOVNÍKY FRANCIE 

  • ČTVRTEK 


FRANCOUZŠTINA PRO DOSPĚLÉ              ( 17.30 - 18.30 h, cena 2.200,-Kč za pololetí)


Zde podrobnosti k jednotlivým kroužkům a informace pro přihlašování:

Na kroužek IN DANCE se prosím přihlašujte na emailovou adresu     reditelna@mskvetnice.cz