Kdo se o nás stará

Pedagogičtí pracovníci:

ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Ivana Huttová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: Bc. Jarmila Haspalová

PAN UČITEL: Radomír Pavlík

PANÍ UČITELKY:  Lenka Svobodová, Renata Veverková,                Jana Skořepová, Lenka Pourová, Mgr. Helena Spudilová

ASISTENTKA: Alžběta Smolová

Provozní zaměstnanci:

HOSPODÁŘKA ŠKOLY:  Bc. Michaela Rozvodová

PŘÍPRAVA JÍDLA: Eva Turková

UKLÍZEČKY: Lidiya Falko, Jana Škorpilová, Veronika Šmejkalová