Vítáme vás v modré třídě

Naše motto: "Úsměv září na tvářích dětí. Budeme-li pozorně naslouchat dětem, budeme se pořád smát..."

Paní učitelky: Renata Veverková, Helena Spudilová , asistent pg. Helena Beránková

Kontakt: Tel.: 725 775 771, e- mail: modra@mskvetnice.cz 


Denní program

7:00 - 8:30 - Příchod dětí, předávání dětí pedagogickým pracovníkům do třídy, volné spontánní zájmové aktivity

8:30 - 9:00 - Řízená činnost dle vedení učitelů, pohybové, výtvarné, hudební a jiné činnosti...

9:00 - 9:30 - Dopolední svačina, hygiena

9:30 - 10:00 - Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné hry

10:00 - 11:30 - Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost/nepříznivé počasí/

11:30 - 12:15 - Oběd

12:30 - 13:00 - Odchod dětí, které neodpočívají

13:00 - 14:15 - Osobní hygiena, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

14:15 - 14:45 - Osobní hygiena, odpolední svačina

14:45 - 17:30 - Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, literární chvilka, četba