Filozofie mateřské školy Květnice

     V dětské zahradě se odehrává spousta příběhů. Je to místo pro hru, zkoumání a pozorování. Rostou zde zajímavé keře a rostliny, jejichž plody můžeme ochutnat, ale i se v nich schovat, vylézt do výšky, hrát si a dovádět. Objevíme tu hmyz i ptáky, poznáváme nejen zákonitosti přírody, ale i své schopnosti a dovednosti. Vycházíme z potřeb, možností a vlastní individuality každého z dětí. Zahrada je prostor, který chrání, poskytuje bezpečí, je možné z něj vyjít ven a zase se do něj vrátit. Nikdo z nás se neuzavírá za plotem.

Filosofií naší nové mateřské školy je především podpora osobnosti dítěte a respektování všech jeho potřeb. Uvědomujeme si, že každé dítě vychází ze svého specifického prostředí, které je často velmi odlišné, a proto je potřeba ke každému přistupovat velmi individuálně. Snažíme se dětem poskytovat pocit bezpečí a jistoty, které jsou pro něj v tomto období důležité. Nepodporujeme soutěživost, snažíme se o to, aby pochopily, že není potřebné dorazit do cíle za každou cenu jako první. Dítě se stává silným, má-li v sobě zdroj jistoty a důvěry ve vlastní možnosti. Každé dítě má právo na to, aby jeho role v kolektivu byla respektována a bylo přijímáno za rovnocenného partnera, který má mezi ostatními své místoV naší mateřské škole chceme uplatňovat především na tyto zásady:

  • V prvních letech života se vytvářejí základní struktury osobnosti
  • Děti jsou bytostmi s vlastní povahou, temperamentem, potřebami, přáními, změnami nálady
  • Napodobují chování dospělých, chováme se k nim tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám
  • Důležitá je trpělivost, ale také umění říkat "ne", tímto způsobem děti pochopí, že se je snažíme chránit před jejich omyly
  • Naslouchání je jednou z důležitých součástí při výchově, stejně jako důslednost a dodržování slova
  • Každý má právo dělat chyby, učíme se vzájemně omlouvat, uděláme-li chybu
  • Každé dítě je jedinečné, každému je potřeba znovu pomáhat začít, pokud se mu nedaří
  • Ponížené dítě se ničemu nenaučí, kritika není na místě, chybami se všichni učíme a není potřeba je zdůrazňovat, nestavíme na slabosti, ale na síle
  • Láska ke knihám je důležitá, je důležité dětem ukazovat potěšení z četby, podporujeme čtení a vyprávění, fantazie je důležitá v životě každého z nás