Jak nám můžete zaplatit...


1. PLATBA ŠKOLNÉHO: 708,- Kč

Výše školného je na školní rok 2023/24  stanovena na   708,-  Kč.                                           

Splatnost plateb je vždy do 15-tého daného měsíce. Děti mají  přidělen vlastní variabilní symbol a tím je registrační číslo, které jste obdrželi při zápisu.

Číslo účtu: 294992067/0300 (ČSOB MŠ KVĚTNICE), variabilní číslo je registrační číslo z přihlášky.

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ!!!!!!!


2. PLATBA STRAVNÉHO je nově : 1220,- Kč 

       Děti s odkladem školní docházky : 1300,-Kč

Splatnost je do 15-tého daného měsíce roku 2023/24 .


Číslo účtu: 294992841/0300 (ČSOB MŠ KVĚTNICE JÍDELNA), variabilní symbol je registrační číslo dítěte.


3. PLATBA DO FONDU RODIČŮ PRO KULTURNÍ ČINNOST

      2023/24  schválena vámi rodiči částka 2.000,-Kč na celý školní rok

Splatnost do konce měsíce října 2023, možno rozložit na dvě platby, druhou zaslat do konce ledna 2024.

Číslo účtu u ČSOB :   294992892/0300 

uvádějte prosíme jméno vašeho dítěte do poznámky