Jak nám můžete zaplatit...


1. PLATBA ŠKOLNÉHO: 1300,- Kč

Výše školného je na školní rok 2024/ 2025  stanovena  na   1300,- Kč.                                         

Splatnost plateb je vždy do 15-tého daného měsíce. Děti mají  přidělen vlastní variabilní symbol a tím je registrační číslo, které jste obdrželi při zápisu. PŘIPOJTE PROSÍME PŘÍJMENÍ VAŠEHO DÍTĚTE.

Číslo účtu: 294992067/0300 (ČSOB MŠ KVĚTNICE), variabilní číslo je registrační číslo z přihlášky.

PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ NEPLATÍ. 


2. PLATBA STRAVNÉHO je : 1220,- Kč 

       Děti s odkladem školní docházky : 1300,-Kč

Splatnost je do 15-tého daného měsíce roku 2024 / 2025. 

Číslo účtu: 294992841/0300 (ČSOB MŠ KVĚTNICE JÍDELNA), variabilní symbol je registrační číslo dítěte.

PŘÍJMENÍ DÍTĚTE PROSÍME PŘIPOJTE DO POZNÁMKY.