Jak nám můžete zaplatit...

1. PLATBA ŠKOLNÉHO: 950,- Kč

Výše školného je na školní rok 2022/23  stanovena na   950,-  Kč.                                           

Splatnost plateb je vždy do 15-tého daného měsíce. Děti mají  přidělen vlastní variabilní symbol a tím je registrační číslo, které jste obdrželi při zápisu.

Číslo účtu: 294992067/0300 (ČSOB MŠ KVĚTNICE), variabilní číslo je registrační číslo z přihlášky.

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ!!!!!!!


2. PLATBA STRAVNÉHO: 1050,- Kč 

Výše stravného je pro rok 2021/22 stanovena na 1050,- Kč, pro děti s odkladem školní docházky 1134,-Kč za celodenní stravu s pitným režimem.                       

Splatnost je do 15-tého daného měsíce.

Číslo účtu: 294992841/0300 (ČSOB MŠ KVĚTNICE JÍDELNA), variabilní symbol je registrační číslo dítěte.


3. PLATBA DO FONDU RODIČŮ: 1800,- Kč 

PRO ŠKOLNÍ AKCE , výlety, dárky a odměny, knihy a šerpy pro předškoláky, výtvarné potřeby atd.    1 800,- Kč/rok

Číslo účtu: 294992892/0300 (MŠ KVĚTNICE FOND); do poznámky, prosíme, napište jméno dítěte.