Naše stravování

Dodavatel jídla: ALMED SERVIS, s. r. o. 

Mateřská škola má školní kuchyni uspořádanou pouze jako výdejnu jídla. Polévku a hlavní jídlo na talíř připravuje kuchařka, děti si mohou vybrat množství, přidat si a samy si hlavní jídlo odnáší ke stolu. Malým dětem pomáhají učitelé dle potřeby. Učitelé vedou děti k samostatnosti. Při obědě jsou používány dle možnosti příbory.                  Po obědě si děti samy uklízí nádobí, starší pomáhají utřít stolečky. Učitelé obědvají spolu s dětmi.

  • Časový rozvrh výdeje jídla:

Dopolední svačina 9:00 - 9:30                                                                                                                                     Oběd 12:00 - 12:30 h., 12:15 - 12:45                                                                                                                                  Odpolední svačina 14:15 h. - 14:30

Čas na podávání jídla je možno posunovat v rozmezí cca 20 minut v návaznosti na program dětí. Cizí strávníci se v mateřské škole nestravují, škola nepřijímá potraviny od rodičů, pouze v případě plnění vzdělávacího plánu v tematickém bloku nebo při speciálních dietách.

  • Pitný režim

Děti mají k dispozici ovocný čaj, vodu, případně šťávu. Provozní pracovnice doplňuje nápoje po svačině do nádoby ve třídách. Na zahradě je pití zajištěnou pitnou fontánou, která je instalována uprostřed zahrady a pravidelně hygienicky ošetřována. Dle potřeby je na zahradu pití možné přinést z budovy MŠ. V případě mimořádných hygienických opatření jsou rodiče požádáni, aby dětem zajistili vlastní láhev a přinesli do MŠ, děti potom používají výhradně tyto vlastní lahvičky.

  • Odhlašování

Odhlašování stravy lze 1 den před dnem dodáním do 7:00 

V aplikaci Naše MŠ - omluvením dítěte v sekci OMLUVENKY.

 e-mail: hospodarka@mskvetnice.cz.                       

  Na další následující dny lze stravu odhlásit kdykoli v průběhu dne rovněž v aplikaci nebo emailem.

Jídlo nelze ze zdravotních důvodů vydávat rodičům během provozu školky