Naše třídy

 Děti jsou do tříd zařazovány podle věku, třídy však nejsou homogenní, ale smíšené. Jsou  barevně rozlišeny. V případě přání umístit sourozence různého věku společně do jedné třídy situaci posuzujeme dle vašeho přání a možností daných tříd.

 Přízemí


 Žlutá třída  - věková skupina              ( 2,5 - 4roky)

 Oranžová třída - věková skupina       ( 3 - 5 let)

 Patro

 Modrá třída  - věková skupina             ( 4 - 6 let)

 Zelená třída - věková skupina             ( 4 - 7 let, odklad školní docházky)


Žlutou třídu navštěvují děti věkové skupiny 2,5 - 4 roky. Děti se učí zvykat si na nové prostředí, na kamarády a na řád, je to jejich první socializace od příchodu z domova. Získávají důvěru k jiným lidem, než je rodina. Všechny cílené i volné  činnosti probíhají hravou formou, dle RVP.

Pedagogové Žluté třídy: Lenka Pourová, Ivana Huttová, Lenka Svobodová


Oranžovou třídu navštěvují děti ve věku 3-5 let.  Vzhledem k věkovému složení dětí jsou ve třídě uzpůsobeny pomůcky a hračky tak, aby odpovídaly potřebám a schopnostem dětí a zároveň aby splňovaly veškerá bezpečnostní kritéria. Děti rády kreslí, zpívají, cvičí, tvoří z papíru ... Snažíme se prohlubovat jejich dovednosti a zájem o dění kolem sebe, klademe důraz na dobré vzájemné přátelské vztahy. 

Pedagogové Oranžové třídy:  Jana Skořepová, Helena Spudilová

Asistent pedagoga: Alžběta Smolová


Naši "Modrou třídu" navštěvují děti od 4 do 6-ti let.

Společně s nimi chceme vytvářet příjemné a podnětné prostředí, do kterého se budou rády vracet.

Dáváme přednost duševní pohodě, hře, psychické zdatnosti a odolnosti. Podporujeme fyzickou pohodu, tělesnou zdatnost, pohybové a manipulační dovednosti. Citlivým způsobem rozvíjíme u dětí jejich intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy, schopnosti a dovednosti.

Chceme respektovat jejich individuální zvláštnosti, potřeby a přání, touhu tvořit a rozvíjet se.

Pedagogové Modré třídy :  Renata Veverková, Silvie Doubravová

V Zelené třídě jsou  děti předškolní a také děti o rok mladší, tedy 4 - 5 leté.  Zaměřujeme se na předškolní přípravu ve všech oblastech důležitých pro vstup do základní školy, pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky. Snažíme se o všestranný rozvoj dětí, podporujeme pohybové a hudební aktivity. 

Snažíme se o rodinnou a přátelskou atmosféru bez soutěživého prostředí, každý umíme něco a každý jsme důležitý. Podpora prosociálního chování je součástí našeho společného soužití ve třídě.

Pedagogové Zelené třídy:  Jaruška Haspalová, Radomír Pavlík

Asistent pedagoga: Veronika Šmejkalová