Naše třídy

 Děti jsou do tříd zařazovány podle věku. Jednotlivé třídy jsou barevně rozlišeny. 

 Přízemí

 Žlutá třída  - nejmladší věková skupina (2,5 - 3 roky)
 Oranžová třída - mladší věková skupina (3 - 4 roky let)

 Patro                                                                                                                                                                             Modrá třída - prostřední věková skupina (4 - 5 let)                                                                                                   Zelená třída - nejstarší věková skupina (předškoláci, 5 - 6 - 7 let) - děti s povinností předškolního vzdělávání

Žlutou třídu navštěvuje ve volném režimu nejméně dětí, jelikož se jedná o naše nejmladší a nejmenší. Děti se učí zvykat si na nové prostředí, na kamarády a na řád, je to jejich první socializace od příchodu z domova. Získávají důvěru k jiným lidem, než je rodina. Všechny cílené i volné  činnosti probíhají hravou formou, dle RVP.

Pedagogové Žluté třídy: Lenka Pourová, Veronika Mráčková, Alžběta Smolová


Oranžovou třídu navštěvuje tento rok 24 dětí ve věku 3-5 let.  Vzhledem k věkovému složení dětí jsou ve třídě uzpůsobeny pomůcky a hračky tak, aby odpovídaly potřebám a schopnostem dětí a zároveň aby splňovaly veškerá bezpečnostní kritéria. Děti rády kreslí, zpívají, cvičí, tvoří z papíru ... Snažíme se prohlubovat jejich dovednosti a zájem o dění kolem sebe, klademe důraz na dobré vzájemné přátelské vztahy. 

Pedagogové Oranžové třídy: Ivana Huttová, Jana Skořepová, Helena Spudilová


Naši "Modrou třídu" navštěvují děti dvou věkových skupin od 3-5 let.

Společně s nimi chceme vytvářet příjemné a podnětné prostředí, do kterého se budou rády vracet.

Dáváme přednost duševní pohodě, hře, psychické zdatnosti a odolnosti. Podporujeme fyzickou pohodu, tělesnou zdatnost, pohybové a manipulační dovednosti. Citlivým způsobem rozvíjíme u dětí jejich intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy, schopnosti a dovednosti.

Chceme respektovat jejich individuální zvláštnosti, potřeby a přání, touhu tvořit a rozvíjet se.

Pedagogové Modré třídy: Lenka Svobodová, Renata Veverková

V Zelené třídě jsou všechny děti předškolní, tzn. ty, které by měly zahájit v příštím školním roce povinnou školní docházku a také děti o rok mladší, tedy 4 - 5 leté. Předškoláků je celkem 17 a mladších dětí 9.

Pedagogové Zelené třídy: Jarmila Haspalová, Radomír Pavlík