Naše motto: "Děti - živé květiny země." ( M. Gorkij)

Učitelé: Jarmila Haspalová, Radomír Pavlík

Asistentka pedagogů: Veronika Šmejkalová

Kontakt: Tel.: 601 393 673,   e- mail: zelena@mskvetnice.cz


Denní program

7:00 - 8:30 - Příchod dětí, předávání dětí pedagogickým pracovníkům do třídy, volné spontánní zájmové aktivity

8:30 - 9:00 - Řízená činnost dle vedení učitelů, pohybové, výtvarné, hudební a jiné činnosti...

9:00 - 9:30 - Dopolední svačina, hygiena

9:30 - 10:00 - Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné hry

10:00 - 11:30 - Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost/nepříznivé počasí/

11:45 - 12:30 - Oběd

12:30 - 13:45 - Odchod dětí, které neodpočívají

12:30 - 14:00 - Osobní hygiena, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, práce s předškolními                             dětmi

14:00 - 14:30 - Osobní hygiena, odpolední svačina

14:45 - 17:30 - Volná hra dětí ve třídě, na zahradě MŠ